Arılar ve Yaban Arıları

Astım Allerji İmmünoloji 2006;4(1):5-9

Derleme

Arılar ve Yaban Arıları

A.M. AYTEKİN*

*  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANKARA

Arılar bazen ölüm ile sonuçlanabilen allerjik reaksi-yonlara neden olur. Genellikle yaygın kanı, arıların birkaç türden oluşan küçük bir grup olduğu şeklinde-dir. Oysa zehirleri insan için tehlikeli olan yaklaşık 28.000 arı ve yaban arısı türü vardır. Arı ve yaban arıları birbirinden oldukça farklı gruplardır ve bu farklılık zehir içeriklerine de, saldırgan davranış özelliklerine de yansır. Bu derlemede, farklı özellikle-ri olan arı ve yaban arıları kısaca tanıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arı, Yaban arısı, Örümcek yaban arısı, Allerji, Zehir.

Okumaya devam et “Arılar ve Yaban Arıları”

Türkiye’de Antepfıstığı Meyvelerinde Zararlı Ve Yararlı Olarak Bulunan Chalcidoid Arıların (Hymenoptera: Chalcidoidea) Ergin Ve Larvalarının Tanımları Ve Bunların İlişkileri

 

Turk. entomol. derg., 2008, 32 (2): 143-159

ISSN 1010-6960

Orijinal araştırma (Original article)

Türkiye’de antepfıstığı meyvelerinde zararlı ve yararlı olarak bulunan Chalcidoid arıların (Hymenoptera: Chalcidoidea) ergin ve larvalarının tanımları ve bunların ilişkileri

Mikdat DOĞANLAR1*      Serpil KARADAĞ2

Summary

Descriptions of adult and larvae of the pistachio seed pests and useful chalcidoid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) and their relationships in Turkey

Okumaya devam et “Türkiye’de Antepfıstığı Meyvelerinde Zararlı Ve Yararlı Olarak Bulunan Chalcidoid Arıların (Hymenoptera: Chalcidoidea) Ergin Ve Larvalarının Tanımları Ve Bunların İlişkileri”

Bal Arısı Kolonisi Ve Arı Irkları

BAL ARISI KOLONİSİ VE ARI IRKLARI

A- Bal Arısı Kolonisi

Bal arıları, koloni adı verilen topluluklar halinde yaşayan sosyal böceklerdir. Koloni hayatında yardımlaşma ve iş bölüşümü esas olup kolonideki her bireyin kendine özgü görevleri vardır.

Kolonide bireyler arası iletişim, bireyler tarafından vücut dışına salgılanan ve diğer bireylere mesaj veren feromon adı verilen kimyasal maddeler vasıtasıyla gerçekleşir. Bir arı kolonisinde ana arı, işçi arı ve erkek arı olmak üzere üç farklı birey vardır. Ana arı ve işçi arılar dişi bireyler olup döllü yumurtalardan gelişirlerken erkek arılar dölsüz yumurtalardan gelişirler. Arı kolonilerinde kışın sadece dişi bireyler mevcut olup erkek arılar ilkbaharda yeni sezonla birlikte görülürler.

B- Koloni Bireyleri ve Görevleri

Okumaya devam et “Bal Arısı Kolonisi Ve Arı Irkları”

Bombus Ve Bal Arıları İçin Bir Besin Kaynağı Olan Phacelia Tanacetifolia Bentham (Hydrophyllaceae) Üzerine Gözlemler

 

BOMBUS ve BAL ARILARI İÇİN BİR BESİN KAYNAĞI OLAN Phacelia tanacetifolia Bentham (Hydrophyllaceae) ÜZERİNE GÖZLEMLER (1)

Çeviren        Doç. Dr. Ulviye KUMOVA                            Ali KORKMAZ

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü  Alata Bahçe Kültürleri Araştırma

Balcalı / ADANA                                                 Enstitüsü Erdemli / İÇEL

Özet

Arılar yönünden ilgi çekici bir bitki olan fazelya (Phacelia tanacetifolia) ‘nın arı mer’ası yönünden değerini saptamak üzere İngiltere’nin güneydoğu kesimlerinde farklı tarihlerde ekimler yapılarak çiçeklenme zamanı, çiçeklenme süresi üzerine gözlemler yapılmıştır. Ayrıca fenoloji, yoğunluk, günlük peryodisite ile fazelyadan yararlanan arıların davranışları gözlenmiştir. Erken mayısta ekimi yapılan parsellerde, temmuz başından ağustos sonuna kadar; geç mayısta ekilen parsellerde temmuz ortasından eylül ortasına kadar; geç temmuzda ekilen parsellerde, eylül sonundan aralık ayında görülen donların etkisinde kalana kadar çiçekte kalabildikleri gözlenmiştir. En yüksek çiçeklenme yoğunluğu erken, orta ve geç ekilen parsellerde sırası ile 2000, 4000 ve 3000 çiçek/m2 olarak saptanmıştır. Çiçeklenme süresi içersinde, bombus ve bal arıları erken temmuzdan geç ekime kadar fazelya bitkisinden yararlanmaktadırlar. En yüksek çiçeklenme döneminde bitki üzerindeki arı yoğunluğu 20 arı/m2 üzerinde bulunmuştur.

Okumaya devam et “Bombus Ve Bal Arıları İçin Bir Besin Kaynağı Olan Phacelia Tanacetifolia Bentham (Hydrophyllaceae) Üzerine Gözlemler”

Kestane Gal Arısı

Kestane gal arısı, kestane ağaçlarına zarar veren ve acil önlem alınmazsa hem arıcılar için hemde kestane üreticileri için büyük zararlar yol açabilir. Siz şimdi bu kestane gal arısı hakkında bilimsel olarak bilgiler verelim.

Ergin dişi ortalama 2,5-3 mm uzunluğunda, vücudu siyah renkli,bacakları, antenlerin skapus ve pedicel kısımları ve mandibulaları ise sarımsı kahverengidir. Antenler 14 segmentli olup, uç segmentinde lobut şeklinde bir genişleme görülmez. Dişinin ömür uzunluğu yaklaşık 10 gündür. Dişi yumurtalarını haziran ve temmuz aylarında sürgünlerde ki tomurcukların içine 3-5 yumurta bırakır. Bazı tomurcuklar da 20-30 yumurta bulunur. Her bir dişi ömrü boyunca tomurcukların içine 100’ün üzerinde yumurta bırakabilir.Yılda tek döl vermektedir. Yumurta oval, süt beyazı renkte 0,1-0,2 mm uzunluğunda olup, uzun bir sap kısmı

Okumaya devam et “Kestane Gal Arısı”

Dünyadaki Arı Irkları

Arı ırkının dünyada üç çeşidi vardır.Bunlar İtalyan, Karniyol ve Kafkas arılarıdır.Kafkas
arısının dünyada saf olarak kalabildiği tek bölge Artvin’in Macahel, Camili bölgesi olup,
Kafkas arısı bal verimi en yüksek üç arı ırkından biridir.Bu bölgede altı köyde Saf Kafkas
ana arı üretimi yapılabilmektedir.Saf Kafkas arısının en büyük özelliği, işçi arılarda karın
halkalarının siyah olmasıdır.Sarı halkalı olanlar melez arılar olarak kabul
edilmektedir.

Kafkas melezi orijinal gen taşımakta ve hepsi çiftleştirme kutularında doğan
ana arılardan oluşmaktadır.Bu ana arıların fiyatları 20 dolar,damızlık arıların ise tanesi 3
dolardır.500 gr. bal için Kafkas arıları 3 milyon 750 bin defa çiçeğe konup kalkmakta, 1
kg. bal üretip yaşamını sürdürebilmesi için ise 8 kg. bal tüketmesi gerekmektedir.
Batı Avustralya Arı Islah Programı ile elde edilen “uysal arılar” ,Menemen’deki Ege
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ndeki deneme üretiminde %90 başarı sağlamıştır.Bal üretim
yetenekleri artırılarak sokmayan bu arılar ,hem verimli hem de üretimi daha kolay
yapılmakta ve gerekli şartlar sağlanınca günde 2 bin yumurta üretebilmektedir.

Bombus Arıları ve Bitkisel Üretim Açısından Önemleri

Tozlaşma, başta böcekler olmak üzere değişik araçlarla polen
tanelerinin erkek organın başçığından dişi organın tepeciği üzerine
taşınması olayıdır ve çiçekli bitkilerde meyve ve tohum oluşumu
için gerekli koşullardan birisidir. Tozlaşmadan sonra oluşan
meyve ve tohumlar yeryüzündeki ekosistemin sürekliliğini sağlamakta
ve diğer yaşamı destekleyen unsurlarla birlikte besin zincirinin
temelini oluşturmaktadırlar. Rüzgar, su, yumuşakçalar, kuşlar,
memeliler (yarasa, bazı maymunlar vb.) ve böcekler en önemli
tozlaşma araçlarıdır.

Okumaya devam et “Bombus Arıları ve Bitkisel Üretim Açısından Önemleri”

Bombus Arılarında Koloni Yaşamı

Özellikle Avrupa ve kısmen Asya’da geniş bir yayılma alanına
sahip olan B. terrestris arısının doğal yaşam döngüsü bal arısından
oldukça farklıdır
. Koloni yaşamı sonunda üretilen genç ana arı çiftleşerek
yuvayı terk eder ve toprak altında bir barınma yeri bularak
hareketsiz bir şekilde diyapoz olarak adlandırılan süreci geçirir. Populasyonun
bulunduğu bölgeye bağlı olarak iklim ve besin kaynağı
koşullarının uygun hale gelmesi ile toprak altından çıkarak kuracağı
yuva için daha uygun bir yer belirleyen ana arı nektar ve polen
toplayarak hem kendini besler hem de yavru üretiminde kullanmak

Okumaya devam et “Bombus Arılarında Koloni Yaşamı”

Bombus Arılarının Bitkisel Üretimde Kullanımı

Bombus arıları endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri,
meyve ağaçları, sebzeler, tıbbi ve aromatik bitkiler, tek yıllık otsu
bitkiler ve ağaç, çalı ve maki formundaki bir çok bitkinin en önemli
tozlaştırıcılarındandır. Tozlaşmadaki önemleri yüz yılı aşkın süredir

bilinen bombus arıları, bal arısına göre sera içi koşullara daha iyi
uyum sağlamaları, daha sakin olmaları ve özellikle domates bitkisinde
çok etkin tozlaşma yapmaları gibi nedenlerle son yıllarda örtü
altı yetiştiricilikte tozlaşmayı sağlamak amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır
Okumaya devam et “Bombus Arılarının Bitkisel Üretimde Kullanımı”