Arıların Bilinmeyen Özellikleri

Arıların Bilinmeyen ÖzellikleriÇalışkanlıkları ile göz dolduran arılar hakkında bilmediğinizi düşündüğümüz 20 bilgiyi bu yazıda paylaşıyoruz. Bilgiler için yazının devamına göz atınız.

1. 16.000 arı türü vardır. Bunların çoğu küme hâlinde yaşamayan arılardır. Yalnızca yüzde beş kadarı grup hâlinde yaşar. En sık rastlanan sosyal arı türü Bal arısıdır. 80,000 kadar arı tek bir kovanda koloni olarak yaşayabilir.

2. Erkek Bal arıları, yalnızca kraliçe arıyla çiftleşebilmek için yaşar. Kovanda yemek azlığı varsa bu işçi arılar dışarı çıkmak zorunda kalırlar.

3. Erkek Bal arıları çiftleştiğinde gövdelerinin alt kısmı zarar gördüğünden ölürler. Çiftleşme çiftleşme organlarının düşmesine sebep olur ve bu organ kraliçe arıda sıkışıp kalır.

4. Kraliçe arı çiftleşmeye devam eder. Pek çok farklı arıdan 70 milyon sperm toplayana kadar bu böyle sürer.

Okumaya devam et “Arıların Bilinmeyen Özellikleri”

Bal Arısı Hakkında Bilinmeyenler, Bal Arısı Yapısı, Bal Arısı Ailesi

BAL ARISI HAKKINDA BİLİNMEYENLER, YAPISI, AİLESİ

Arıların, bu muhteşem Gezegen’in, bitki örtüsüne bürünmesinde, canlı ve insan hayatındaki yeri, doldurulamaz bir öneme sahiptir. İnsanlık tarihinin, başlangıcından bu yana; Dünyamızı süsleyen; insanoğlunu, hem öz suyuyla, hem de bitkilerin üremesine katkısıyla besleyen, minicik bir canlıdır arı. Canlılara ve insanlığa hizmeti, cürmünü aşacak ve şaşılacak boyuttadır.

“RABBİN BAL ARISI’NA VAHYETTİ”

Allah’ın, kendisine “vahyettiğini” bildirdiği tek canlı türüdür arılar. Kur’an şöyle der: Rabbin ‘bal arısına vahyetti’: “Dağlarda, ağaçlarda ve yüksek yerlerde kendine evler edin!” “Sonra, meyvelerin-çiçeklerin tümünden ye! Böylece, Rabbinin yollarında, boyun eğmiş olarak dolaş!” Arıların karınlarından, muhtelif renkte içecek-şerbetler çıkar ki, ‘onda(balda)’ insanlar için şifa vardır. Muhakkak düşünen bir topluluk için bunda bir ayet vardır. [NAHL (16)/ 68-69]

“BAL ARISI RAHMET ELÇİSİDİR”

Bal arısı işlerini “vahiyle” yapmaktadır. Bu mini-minnacık varlıklar, adeta vahiy elçileri olan Peygamberler gibi, canlılara ve insanlara, Rahmet elçileridir. Yukarıdaki ayetten açıkça görüleceği üzere; Allah ‘ın  emriyle( vahiyle) üretilen bal; “insanlar için şifadır.” Bu beyan, hem muhkemdir; yani apaçıktır. Hem de geneldir; yani insanlara şifadır. İnsanı rahatsız eden her hastalığa karşı, onda koruyucu ve iyileştirici bir şifa vardır. Kur’an, hiçbir “madde”ye, böyle bir “özellik” vermemiştir. Kısacası bal, rakipsiz bir besin ve şifadır. Bugün, Tıbbı araştırmalar, bu gerçeğin farkına varmıştır. Biliniz ki gelecekte, bu “Kur’ an hükmü”, bilimsel çalışmalarla, apaçık olacaktır. Nitekim, Peygamberimiz de, bir hadisinde; iki şifalı şeye devam ediniz: “Biri Kur’an, diğeri bal” der. Birisi kalplere, diğeri de canlara şifa.

“ARILAR ORTADAN KALKARSA”

Okumaya devam et “Bal Arısı Hakkında Bilinmeyenler, Bal Arısı Yapısı, Bal Arısı Ailesi”

Arı Kovanında Hayat

Yirmi bin türden oluşan geniş bir familyaya sahip olan arılar, hayvanlar dünyasındaki en çarpıcı mühendislik ve mimarlık bilgisine sahip, sosyal hayatları ile diğer pek çok canlıdan ayrılan, aralarındaki iletişim ile kendilerini inceleyen bilim adamlarını hayretler içinde bırakan canlılardır.

Bu kitabın konusu olan balarıları ise diğer arılardan farklı özelliklere sahiptir. Koloniler halinde ağaç kovuklarında veya benzeri kapalı mekanlarda kendilerine yuva yaparlar. Bir arı kolonisi, bir kraliçe, birkaç yüz erkek ve 10-80 bin işçi arıdan oluşur. Görünüş olarak birbirinden farklı olan bu üç arıdan kraliçe arı ve işçi arılar dişidir.

Arı kolonilerinin her birinde sadece bir kraliçe bulunur ve bu kraliçe arı diğer dişilere göre daha büyüktür. Temel görevi ise yumurtlamaktır. Üreme sadece kraliçe arı vasıtasıyla olur, onun dışında diğer dişiler erkeklerle çiftleşemezler. Kraliçe, yumurtlamadan başka, koloninin bütünlüğünü ve kovandaki sistemin işleyişini sağlayan önemli maddeler de salgılar.

Okumaya devam et “Arı Kovanında Hayat”

Pupa

İşçi arıların üzerine mumdan hafif kubbeli bir kapak örmeleriyle birlikte larva, pupa dönemine girer. Arı pupası, bulunduğu hücrenin içinde 12 gün boyunca kalır.7 Bu süre içinde hücrede dıştan herhangi bir değişiklik gözlenmez. Oysa hücrenin içindeki pupa sürekli büyüme halindedir. Arı yumurtası kraliçe arı tarafından hücreye bırakıldıktan tam üç hafta sonra hücrenin kapağı yırtılır ve içinden uçmaya hazır bir şekilde balarısı çıkar. Bundan sonra pupanın dış yüzeyi ölü bir kabuk olarak hücrede kalır. Pupadan çıkan balarısı yaklaşık 6 hafta sürecek ömrüne bu hücrenin içinde geçirdiği gelişim evrelerinin sonucunda başlar.8 Balarısı hücreden ne larvaya ne de pupaya benzemeyen, bambaşka bir canlı olarak çıkar. Balarısının, son aşamanın tamamlanması ile birlikte, yaşamını devam ettirmek için ihtiyaç duyacağı sistemlerde hiçbir eksik olmadan pupadan çıkması, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Arının herşeyi pupanın, yani küçük kapalı bir mekanın içinde oluşmuştur. Örneğin uzun uçuşlarında kullanacağı özel yapılı kanatları, yapacağı işlere uygun tasarlanmış gözleri, düşmanlarına karşı kullandığı iğnesi, salgı bezleri, balmumu üretmesini sağlayacak sistemi, üreme sistemi, polen toplamaya yarayan tüyleri kısacası bütün vücut sistemleri eksiksiz olarak arının pupa evresini geçirdiği kozanın içinde gelişir.

Okumaya devam et “Pupa”

Bal Arısı Kolonisi Ve Arı Irkları

BAL ARISI KOLONİSİ VE ARI IRKLARI

A- Bal Arısı Kolonisi

Bal arıları, koloni adı verilen topluluklar halinde yaşayan sosyal böceklerdir. Koloni hayatında yardımlaşma ve iş bölüşümü esas olup kolonideki her bireyin kendine özgü görevleri vardır.

Kolonide bireyler arası iletişim, bireyler tarafından vücut dışına salgılanan ve diğer bireylere mesaj veren feromon adı verilen kimyasal maddeler vasıtasıyla gerçekleşir. Bir arı kolonisinde ana arı, işçi arı ve erkek arı olmak üzere üç farklı birey vardır. Ana arı ve işçi arılar dişi bireyler olup döllü yumurtalardan gelişirlerken erkek arılar dölsüz yumurtalardan gelişirler. Arı kolonilerinde kışın sadece dişi bireyler mevcut olup erkek arılar ilkbaharda yeni sezonla birlikte görülürler.

B- Koloni Bireyleri ve Görevleri

Okumaya devam et “Bal Arısı Kolonisi Ve Arı Irkları”

Bal Arılarının Taksonomisi, Vücut Yapıları Ve Gelişme Dönemleri

BAL ARILARININ TAKSONOMİSİ, VÜCUT YAPILARI VE GELİŞME DÖNEMLERİ

A- Bal Arının Taksonomisi

Dünyada 100.000 dolayında böcek türü taksonomik olarak sınıflandırılmıştır. Bu 100.000 tür içinde 23.000 dolayında arı türü bulunmaktadır. Bal arıları evrimleri süresince diğer böcek türlerinden farklılık göstererek kendilerine has morfolojik ve anatomik yapılarını geliştirmişlerdir. Örneğin bal arılarında polen toplamaya yarayan polen sepetçiklerinin oluşması, nektar ve polenle beslenmeye geçiş bu farklılaşmanın en tipik örnekleridir. Hayvanlar aleminin böcekler sınıfında yer alan bal arısının taksonomisi aşağıda verilmiştir.

Okumaya devam et “Bal Arılarının Taksonomisi, Vücut Yapıları Ve Gelişme Dönemleri”

Ana Arının Önemi Ve Üretimi

ANA ARININ ÖNEMİ VE ÜRETİMİ

A- Ana Arının Önemi

Arı ömrünün çok kısa oluşu, doğadaki kaynakların zamanında ve en iyi şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Polen kaynaklarının bol olduğu ilkbahar aylarında koloni gelişmesini tamamlayabilmeli, nektar akış döneminde de yeterli bal toplayabilmelidir. Verimli ve kazançlı bir arıcılık için oluşması gereken bu şartlar direkt olarak koloninin sahip olduğu ana arının genetik ve fiziksel özelliklerine bağlıdır.

Okumaya devam et “Ana Arının Önemi Ve Üretimi”

Arılar Yok Olursa Ne Olur

Arıları yok olduğunu düşündüğünüz zaman insanlık için geri sayımda başlayacaktır. Çünkü hayattaki bütün bitkilerin birbiri ile popülasyon yapması için arıları ihtiyaç vardır. İşte tam burada böyle bir canlının yok olduğunu düşündüğünüz zaman bizim için zor günler gelecektir. Bizlerde arıcılık yapanlar olarak en çokta bizi ilgilendiren bir konu. Yine bizler arıcılık yaparak insanoğlu için ve bu yaşamın devamı için büyük katkıda bulunduğumuzu unutmayın.

Okumaya devam et “Arılar Yok Olursa Ne Olur”

İşçi Arı

Yumurtadan yetişkine toplam 21 günde oluşan işçi arılar koloni için gerekli olan tüm işlerin yerine 
getirilmesinden sorumludurlar. 

63
42
Su Taşıma Polen Toplama Nektar Toplama
Propolis Toplama
Kovan dışı hizmetleri
(toplam 21 gün)
Toplam hizmet
(çalışma) süresi
(42 gün)
39
Kovan temizleme, bekçilik ve kovan
havalandırma (3 gün)
Kovan içi hizmetleri
(toplam 21 gün)
34
Mum salgılama, petek örme, nektar
olgunlaştırma, polen ve nektar depolama (5
gün)
27
Arı sütü salgılayarak genç larvaları ve ana arıyı
besleme (7gün)
24  Yaşlı larvaları besleme (3 gün)
Okumaya devam et “İşçi Arı”