İngiltere arılara zarar veren pestisitleri tamamen yasaklıyor!

İngiltere, arılara zarar veren tarım ilaçlarını (pesitisit) yasaklamaya hazırlanıyor. Açıklama Çevre Bakanı Michael Gove’dan geldi.

Bun karara varılmasında daha önceki yaklaşımlarını değiştirecek bulgularla karşılaştıklarını belirten bakan Gove, bulguların arı populasyonunun çok büyük bir kesiminin kullanılan pestisitlerden olumsuz şekilde etkilendiklerini ortaya çıkardığını söyledi. Almanya’da geçtiğimiz günlerde açıklanan uçan böceklerin %75’inin yok olduğuna dair raporun da kendisini şok ettiğini aktaran Michael Gove, tahminlerinin ötesinde bir alanın bu durumdan etkilenmiş olduğunu öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Tarım alanlarında dünyanın çok büyük bir kesiminde kullanılan pestisitler Avrupa Birliği tarafından 2013’de yasaklanmış olsa da Birleşik Krallık bu yasağın dışında kalma yolunu seçmişti.

Dünyada ve Türkiye’de Arıcılık

Dünyada ve Türkiye’de   A R I C I L I K

 

Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine önemli katkısı olan arıcılık dünyanın çoğu ülkesinde ve ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır.

Gerek arılardan elde edilen bal, balmumu, arı sütü, arı zehiri ve benzeri ürünler gerekse arı yetiştiriciliği için üretilen petek, kovan gibi malzemeler yönünden arıcılık bir sektör halini almıştır. Her geçen yıl arıcı sayısı, kovan sayısı ve kovan başına elde edilen bal miktarı artmaktadır. Bugün dünyada yaklaşık 50 milyonun üzerinde arı kolonisi bulunduğu ve bunlardan 1 milyon tonun üzerinde bal elde edildiği bildirilmektedir.

Okumaya devam et “Dünyada ve Türkiye’de Arıcılık”

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE ARICILIK

Son yıllarda arıcılık sektörü dünyada ve Türkiye’de kırsal alanda
yaşayan gençlere istihdam olanağı yaratabilecek, başlangıçta çok
büyük miktarda yatırıma gereksinim duyulmadan yapılabilen, kısa
sürede kendisini geriye ödeyebilen, arı ürünlerinin çeşitliliği nedeniyle
giderek talebi yükselen ve üretici ülkeler için önemli bir döviz
kaynağı yaratan sektör olma yolundadır.

Bal ve diğer arı ürünleri dünyada da hızla büyüyen ürünler
grubuna girmektedir. Kırsal kalkınmada ve hayvancılık dalları arasında
önemi giderek artan arıcılık faaliyetinde halen kaliteli ve güvenilir
bal üretiminden sağımına kadar farklı sorunlar ile karşılaşılabilmektedir.
Bu sorunlar dünya bal üretimi açısından dördüncü sırada
bulunan ve dünya çam balı üretiminin %90’ından fazlasını sağlayan
Türkiye’yi bal dışsatımı açısından darboğaza sokmakta, zengin
flora kaynakları sonucu bal çeşitliliği olmasına rağmen, bal dışsatım
potansiyelinin gereğince değerlendirilememesine neden olmaktadır.
Arıcılık faaliyeti arı ürünleri üretiminin çeşitliliği nedeniyle,

Okumaya devam et “AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE ARICILIK”

İTALYA ARICILIK SEKTÖRÜNDEN İZLENİM VE ÇIKARIMLAR

Arıcılık Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü AB Proje Ofisince
Hayatboyu Öğrenme Programı
Leonardo Da Vinci Hareketlilik
Programı kapsamında, İtalya’nın
Arıcılık Sektörünü inceleyerek iyi
uygulamaları örnek almak hedefiyle
hazırlanan Avrupa ve Türkiye Arıcılık
Sektörü Kıyaslaması isimli proje
için 14 kişilik ekip ile 22-28 Nisan
2012 tarihleri arasında İtalya’da bazı
sektör işletmelerine ve kuruluşlarına
inceleme ve araştırma ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma
ziyaretinden edindiğimiz bilgilere ve
İtalya Merkez Arıcılar Federasyonu (FAI)
kayıtlarına göre İtalya’da.1.200.000

Okumaya devam et “İTALYA ARICILIK SEKTÖRÜNDEN İZLENİM VE ÇIKARIMLAR”