Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bal Tüketimi

2009 yılı itibariyle AB’nin toplam bal tüketimi yaklaşık olarak
320 bin ton olup, bu rakam dünya bal tüketiminin yaklaşık %20’sini
oluşturmaktadır.

AB-27 ortalamasına göre kişi başına bal tüketimi 2007 yılında
0.61 kg iken, anılan 8 yılın ortalamasına göre ülkeler arasında bal
tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler Yunanistan (1.59 kg) , Avusturya
(1.32 kg), Almanya (1.13 kg) ve Slovenya (1.02)’dır..
Grafik 4. Türkiye, AB-27 ve Dünya Kişi Başına Bal Tüketimleri Değişimleri
(2000-2007)
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2012 | 22 February 2012
Grafik 5. Kişi Başına Bal Tüketimleri Bakımından İlk On Ülke, Türkiye,
AB-27 ve Dünya Ortalamaları.

Okumaya devam et “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bal Tüketimi”